luni, 1 decembrie 2008

1 Decembrie

Desteaptã-te, române, din somnul cel de moarte,
În care te-adâncirã barbarii de tirani
Acum ori niciodatã croieste-ti altã soarte,
La care sã se-nchine si cruzii tãi dusmani.

Acum ori niciodatã sã dãm dovezi în lume
Cã-n aste mâni mai curge un sânge de roman,
Si cã-n a noastre piepturi pãstrãm cu falã-un nume
Triumfãtor în lupte, un nume de Traian.

Înaltã-ti lata frunte si cautã-n giur de tine,
Cum stau ca brazi în munte voinici sute de mii;
Un glas el mai asteaptã si sar ca lupi în stâne,
Bãtrâni, bãrbati, juni, tineri, din munti si din câmpii.

Priviti, mãrete umbre, Mihai, Stefan, Corvine,
Româna natiune, ai vostri strãnepoti,
Cu bratele armate, cu focul vostru-n vine,
"Viata-n libertate ori moarte" strigã toti.

Pre voi vã nimicirã a pizmei rãutate
Si oarba neunire la Milcov si Carpati
Dar noi, pãtrunsi la suflet de sfânta libertate,
Jurãm cã vom da mâna, sã fim pururea frati.

O mamã vãduvitã de la Mihai cel Mare
Pretinde de la fii-si azi mânã d-ajutori,
Si blastãmã cu lacrãmi în ochi pe orisicare,

În astfel de pericul s-ar face vânzãtori.

De fulgere sã piarã, de trãsnet si pucioasã,
Oricare s-ar retrage din gloriosul loc,
Când patria sau mama, cu inima duioasã,
Va cere ca sã trecem prin sabie si foc.

N-ajunge iataganul barbarei semilune,
A cãrui plãgi fatale si azi le mai simtim;
Acum se vârã cnuta în vetrele strãbune,
Dar martor ne de Domnul cã vii nu oprimim.

N-ajunge despotismul cu-ntreaga lui orbie,
Al cãrui jug de seculi ca vitele-l purtãm;
Acum se-ncearcã cruzii, cu oarba lor trufie,
Sã ne rãpeascã limba, dar morti numai o dãm.

Români din patru unghiuri, acum ori niciodatã
Uniti-vã în cuget, uniti-vã-n simtiri.
Strigati în lumea largã cã Dunãrea-i furatã
Prin intrigã si silã, viclene uneltiri.

Preoti, cu crucea-n frunte cãci oastea e crestinã,
Deviza-i libertate si scopul ei preasfânt.
Murim mai bine-n luptã, cu glorie deplinã,
Decât sã fim sclavi iarãsi în vechiul nost'pãmânt.
Download Imn

Niciun comentariu: